طراحی پلان معماری

پلان معماری ساختمان مهم ترین قسمت طراحی معماری به حساب می آید ، طراحی پلان معماری تخصص ماست که توسط معماران برجسته و با تجربه مهندسین مشاور بنانگار شهر در اصفهان انجام می شود
تعریف پلان معماری : يك برش افقي فرضي از ساختمان است كه از ارتفاع تقريبا ۱۲۰ سانتي متري كف تقريبا معادل ۳/۱ ارتفاع طبقه انجام مي گيرد تا طرح و جزئيات داخل ساختمان را نشان دهد.

طراحی پلان معماری: مهمترین قسمت طراحی معماری طراحی پلان میباشد که توسط معماران برجسته و با تجربه مهندسین مشاور بنانگار شهر در اصفهان انجام میشود